Certified Contract Manager.

Module [4] – Tendering & Bids Evaluation.

Ogeysiis – Si aad ah u akhri oo u fahan waxyaabahan soo socdo. Fadlan Arday Ogoow Waxyaabahan soo Socdo. Waxaad …

100Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
Hanad Learning Center © 2020 Hanad Learning. All rights reserved.